تمدید ثبت نام الكترونيکی معرفی شدگان ارزيابی مرحله دوم دوره دكتری تخصصی Ph.D (سال 1396)

ارسال شده در تاریخ :

مهلت ثبت نام دكتري تخصصي 1396 تا روز شنبه 13  خرداد ماه 1396 تمدید شده است

به اطلاع داوطلبان پذیرش دوره دکتری تخصصی که در ارزیابی مرحله اول، حدنصاب دانشگاه فردوسی مشهد را کسب نموده‌اند و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور به این دانشگاه معرفی شده‌اند، میرساند که ثبت‌نام ازتاریخ سوم خردادماه 1396 تا 1396/03/09 ازطریق سامانه پویا به نشانی اینترنتی:

https://pooya.um.ac.ir/educ/exam/index.php?Gr=8

انجام میگردد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت‌نام:

متقاضیان لازم است مدارك زیر را در سامانه ثبت نام بارگذاری نمایند: الف) فرم مشخصات (فرم شماره 1 مندرج در سایت دانشگاه) ب) تصویر شناسنامه و یا كارت ملی ج) كارنامه مرحله اول آزمون دكتری كه كد رشته محلهای این دانشگاه در آن قید شده است. د) حداقل دو معرفی نامه نوشته شده توسط اساتید ترجیحاً راهنما و مشاور مبنی بر صلاحیت داوطلب برای ادامه تحصیل در دوره دكتری، با مشخصات كامل و نحوه تماس با اساتید توصیه كننده ه) مدرك احراز توانایی در به كارگیری زبان خارجه (در صورت دارا بودن مدرك ملی یا بین المللی) و) تصویر پایان نامه كارشناسی ارشد (یا نسخه اولیه برای دانشجویان سال آخر) ز) مدارك تحصیلی و ریز نمرات مقاطع پیشین ح) مداركی كه وضعیت نظام وظیفه معرفی شده را با توجه به بند مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنمای شركت در آزمون مشخص نماید (ویژه آقایان) ط) تصویر كارت ایثارگری برای آن دسته از معرفی شدگانی كه از سهمیه ایثارگران در آزمون استفاده نمودهاند. ی) تصویر گواهی مبنی بر اینكه عضو هیات علمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده كه به تایید بالاترین مقام مسئول دانشگاه نیز رسیده باشد، برای آن دسته از معرفی شدگانی كه از امتیاز مربی در این آزمون استفاده نمودهاند. ك) كلیه مستندات مربوط به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی ل)  واریز هزینه انجام مراحل مصاحبه به میزان 800000 ریال (500000 جهت ثبت‌نام و 300000 ریال جهت مصاحبه هرکد رشته) صرفاً از طریق سامانه ثبت نام *  توجه: مبلغ مذكور غیرقابل استرداد است. م)  اصل مدارك و مستندات در روز مصاحبه باید همراه متقاضی باشد. ی) ارزیابی و مصاحبه متقاضیان هر رشته – گرایش در محل دانشكده مربوطه انجام میگیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط و ضوابط، منابع امتحانی و ضرایب، برنامه زمانی و معیارهای ارزیابی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی 97-1396 در دانشگاه فردوسی مشهد به نشانی 

http://vpap.um.ac.ir/index.php

(مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد ) مراجعه فرمایید.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار