امضای تفاهم نامه دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه USTC چین

ارسال شده در تاریخ :
امضای تفاهم نامه دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه USTC چین

در ادامه حضور دکتر محمد کافى رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و هیئت همراه در کشور چین ، این هیئت در روز پنجشنبه 25 اسفند ماه 1395 از دانشگاه USTC چین دیدار و با مسئولان این دانشگاه گفتگو نمود.

در اىن دیدار قاىم مقام دانشگاه USTC چین از توسعه همکارى با دانشگاه فردوسى مشهد استقبال و آمادگى دانشگاه USTC را براى پذرش دانشجوى بورسیه، مبادله استاد و دانشجو و نىز همکارى درخصوص تحقیقات تاریخ علم در بستر جاده ابرىشم اعلام نمود.

گفتنی است هیئت دانشگاه فردوسی مشهد در بازدید از دانشگاه USTC چین، ازدپارتمان تاریخ علم و مرکز تحقیقات رباتیک اىن دانشگاه بازدىد نمود.

دانشگاه USTC ىکى از دانشگاههاى برتر ملى و داراى مراکز تحقیقاتى زیاد و نیز اعتبارات قابل توجه از اکادمى علوم چىن مىباشد.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار