بازدید از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
بازدید  از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

تعدادی از روسای دانشگاهها و شخصیت های فرهنگی و سیاسی شرکت کننده در جشنواره فرهنگ ملل که در دانشگاه فردوسی مشهد در حال برگزاری است از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه بازدید نمودند.

این بازدید در روز دوشنبه 28 فروردین ماه 96 و در حاشیه برگزاری جشنواره فرهنگ ملل در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد که میهمانان از بخشهای مختلف مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه بازدید کردند.

لازم به ذکر است که مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی نیز در این جشنواره به ارائه برخی از فعالیتهای خود اقدام کرده است.

700097

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار