اطلاعیه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور برای حمایت از رساله های دکتری

ارسال شده در تاریخ :

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (بنیاد ملی علم ایران) به منظور حمایت از رساله های دکتری در چارچوب سیاستهای راهبردی پژوهش و فناوری نظام ، کمک به هدایت رساله های دکتری به سمت نیازهای اساسی پژوهش و فناوری کشور ، گسترش مرزهای دانش و استفاده حداکثری از ظرفیت های بالقوه کشور تا تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1396 طبق ایین نامه منتشر شده در سایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ثبت نام می نماید.

دانشجویان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به نشانی زیر مراجعه نمایند.

www.insf.org

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار