اعلام تاريخ مجدد مصاحبه دكتری تخصصی برخی از رشته‎ها در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

قابل توجه داوطلبان آزمون دکتری تخصصی سال تحصیلی 96-97 دانشگاه فردوسی مشهد، تاریخ مجدد مصاحبه دكتری تخصصی در برخی از رشتهها به شرح زیر اعلام میگردد.

گروه آموزشی --------  تاریخ مجدد مصاحبه ( برای موارد استثناء)

اقتصادكشاورزی تاریخ مجدد مصاحبه ( برای موارد استثناء) 14 تیر ماه 96

بیوتكنولوژی و به نژادی گیاهی تاریخ مجدد مصاحبه ( برای موارد استثناء) 14 تیر ماه 96

علوم خاك تاریخ مجدد مصاحبه ( برای موارد استثناء) 14 تیر ماه 96

مكانیك بیوسیستم تاریخ مجدد مصاحبه ( برای موارد استثناء) 14 تیر ماه 96

علوم دامی تاریخ مجدد مصاحبه ( برای موارد استثناء) 17 تیر ماه 96

علوم باغبانی تاریخ مجدد مصاحبه ( برای موارد استثناء) 17 تیر ماه 96

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار