اطلاعیه وضعیت نوبت دهی میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM)

ارسال شده در تاریخ :

به اطلاع می رساند میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM) دانشگاه فردوسی مشهد بدون وقت دهی، و بصورت روزانه تا تکمیل ظرفیت پذیرش نمونه دارد.

خواهشمند است در صورت تمایل با در دست داشتن " طرح پژوهشی مصوب شماره 1و2و3 دانشگاه فردوسی"، " پر کردن فرم سفارش کار موجود در سایت آزمایشگاه"و"کارت دانشجویی" به خانم حداد(پذیرش آزمایشگاه) مراجعه فرمایید.

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد:

http://Centrallab.um.ac.ir

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار