اطلاعيه شهريه مقطع كارشناسی دوره های نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

تصوير شهريه شهريه مقطع كارشناسی دوره های نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد هيات امناي دانشگاه هاي شمال شرق کشور جهت اطلاع به شرح زیر اعلام می شود.

kar

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

 

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار