اطلاعيه شهريه دانشجویان دوره دکتری عمومی دامپزشکی دوره های نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

تصوير شهريه دانشجویان دوره دکتری عمومی دامپزشکی دوره های نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مصوب هيات امناي دانشگاه هاي شمال شرق کشور جهت اطلاع به شرح زیر اعلام می شود.

dam

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

 

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار