تمدید زمان ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع كارشناسی ارشد سال 1396 دانشگاه فردوسي مشهد

ارسال شده در تاریخ :

قابل توجه پذيرفته شدگان  مقطع كارشناسي ارشد سال 1396 در دانشگاه فردوسي مشهد

نظر به تقاضاي مكرر پذيرفته شدگان، ثبت نام الكترونيكي پذیرفته شدگان تا 20 تاریخ 20 شهریور ماه 1396 تمديد شد.

مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار