چهارمین کارگاه مدرسه علوم سیاسی در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
چهارمین کارگاه مدرسه علوم سیاسی در  دانشگاه فردوسی مشهد

چهارمین و آخرین کارگاه مدرسه علوم سیاسی به نام ديپلماسي و مذاكره به همت انجمن علوم سیاسی شعبه خراسان وانجمن علمی_دانشجویی علوم سیاسی و مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد باعنوان "مدیران سیاسی فردا" در دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه برگزار شد.

دکتر محمد جواد رنجکش عضو هیات علمی گروه آموزشی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس این کارگاه ابتدا مسایل نظری و روش های آموزش در روابط بین الملل اعم از سقراطی و سمینار گونه و استادمحور و پژوهش محور و... مطرح کرد و شاخه های مختلف دیپلماسی را همچون ورزشی ، اقتصادی ، مذاکره ، رسانه ، نهادی و... شرح داد.

وی سپس در بحث مذاکره از نوع علنی و مخفی، دوجانبه و چندجانبه، تنش و عادی، میانجی و مستقیم مطالبی را مطرح نمود و در ادامه از فنونی را که در یک مذاکره به کارمیرود که شامل پاداش، تهدید، امر اصولی و ناشکیبایی طرف مقابل میشود نیز یاد کرد.

مدرس این کارگاه از تقسیم بندی زمان مذاکره در سه اصل تجزیه، تحلیل، گفتگو و برنامه ریزی صحبت کرد و مباحث را به طور مفصل تفصیل نمود.

در بخش عملی و شبیه سازی نیز دکتر رنجکش افراد را به دو گروه ایران و یک کشور دیگر که هر یک نماینده یک کشور بودند تقسیم کرد که هرکدام از نماینده های ایران و کشور مذکور بیانیه خود را قرائت نموده و سایر کشورها عکس العمل ها و بازتاب خود را نشان دادند.

نماینده هر کدام از کشور ها با توجه به منافع خود مطالب و موضع های خود را بیان کردند . بیانه هایی که خوانده شد هر کدام توسط اعضای آن کشور نوشته شده بود .

لازم به ذکر است در پایان سه بیانیه برتر به عنوان برنده گان بورسیه اعلام خواهند شد و گواهینامه ها درهفته آتی آماده و به شرکت کنندگان تحویل  میشود.

800581_1

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار