برگزاری دومين نشست تخصصی تحليل بازار كار با عنوان بررسی ميكروسكوپی بازار كار در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری دومين نشست تخصصی تحليل بازار كار با عنوان بررسی ميكروسكوپی بازار كار در دانشگاه فردوسی مشهد

با تلاش پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني دومين نشست تخصصي تحليل بازار كار با حضور دكتر احسان خاندوزي، عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي و مدير دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در روز چهارشنبه در سالن اجتماعات ایت پژوهشکده برگزار شد.

مهمترين محورهاي اين نشست، كه به اهتمام كارگروه اقتصاد پويا گروه پژوهشي اقتصاد اسلامي پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید، اشتغال، بيكاري و بازار كار بود.

مدير دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس، اشتغال را نهادي ترين متغير جمعي دانست و افزود كه ضعيت ترين موضع تحليل كلاسيك در ايران، اشتغال بوده است و عدم تعادل هاي حوزه اشتغال را نمودهايي از بحران در ساير نهادها و بازارها دانست.

وي افزود، اگر ناكارآمدي نهادي حوزه اشتغال استمرار يابد يا نهادها قدرت انطباق اندكي پيدا كند، آنگاه فاكتورهاي غير اقتصادي همچون نابرابري آموزشي، عدم انطباق آموزش، فقر، بحران هاي زيست محيطي، مهاجرت (روستا به شهر، شهر به كلانشهر، داخل به خارج)، ثبات سياسي و اجتماعي، تضمين حقوق مالكيت و... نمود پيدا مي كنند. از مهم تين فاكتورهاي اقتصادي مورد اشاره اين عضو هيات علمي، سياست هاي فعال بازار كار، سياست هاي منفعل بازار كار، چرخه هاي تجاري و.. بوده است.

دكتر احسان خاندوزي، شكاف ميزان عرضه و تقاضاي نيروي كار از يك دهه قبل تا يك دهه بعد، عدم انطباق كيفيت عرضه و تقاضا در بازار كار، گستردگي پديده اشتغال غير رسمي و بيرون چتر قرارداد، بهره وري پايين نيروي كار در بخش عمومي و... را نشانه هاي عدم تعادل مزمن در حوزه اشتغال دانست.

دكتر احسان خاندوزي در ادامه اين نشست تخصصي، به پرسش هاي مطروحه حاضرين پاسخ گفت.

800755

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار