بازدید دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی از باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
بازدید دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی از باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه فردوسی مشهد

جمعی از دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی با همکاری دکتر کفاشان کاخکی، عضو هیأت علمی این رشته، در راستای آشنایی دانشجویان با مراکز آرشیوی، روز سه شنبه، 18 مهرماه در باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه حضور یافتند و در جریان فعالیت های مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه قرار گرفتند.

دکتر کفاشان کاخکی در این بازدید با اشاره به فعالیت های گسترده مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه، این مرکز را نقطه عطفی در اقدامات فرهنگی دانشگاه دانست و اضافه کرد: تلاش دکتر ساکت و همکاران ایشان برای جمع آوری تاریخ دانشگاه کاری ستودنی و درخور تقدیر است.

وی به اهمیت جمع آوری تاریخ دانشگاه اشاره کرد و یادآور شد: آرشیوسازی و نگهداری اسناد قدیمی کاری سخت است که مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه این وظیفه مهم را به عهده دارد.

در ادامه دکتر ساکت به معرفی فعالیت های مرکز پرداخت و در خصوص اقدامات آرشیوسازي و بایگانی مرکز توضیحاتی ارائه کرد.

بازدید از وسایل به نمایش درآمده در باشگاه و طرح پرسشها در خصوص مراحل آرشیوسازی از دیگر برنامه های این بازدید بود.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار