انتصاب دكتر شيری به عنوان مدير گروه آموزشی شيمی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب  دكتر  شيری به عنوان مدير گروه آموزشی شيمی دانشگاه فردوسی مشهد

دكتر محمد كافی، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمی دكتر علی شيری دانشيار گروه آموزشی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد را به مدت دو سال، به عنوان مدير گروه آموزشی شيمی دانشكده علوم دانشگاه منصوب كرد.

در این حکم آمده است :

بنا به پيشنهاد رئيس محترم دانشكده علوم، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به عنوان مدير گروه آموزشي شيمي اين دانشكده منصوب مي شويد. ضروري است برنامه مدون گروه را منطبق بر رويكردهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده و بر اساس سند راهبردي دانشگاه تهيه و اجراي آن را با بهره گيري از خرد جمعي در فضايي آكنده از همدلي و وفاق در اولويت كاري خود قرار دهيد.

توفيق شما را از خداوند متعال خواستارم.

دكتر علي شيري دانشيار گروه آموزشی شیمی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که مولف 1 عنوان کتاب ، ارائه مقاله در بیش از 66 کنفرانس داخلی و خارجی ، ارائه و چاپ بیش از 58 عنوان مقاله در مجلات داخلی و خارجی و سابقه حضور در بیش از 42 کنفرانس ملی و بین المللی داخلی و خارجی همچنین استاد راهنمای بیش از 31 عنوان پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار