اطلاعیه وقت دهی میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)

ارسال شده در تاریخ :

نظر به اینکه از این پس وقت دهی میکروسکوپ الکترونی SEM تا اطلاع ثانوی بصورت هفتگی انجام می گردد، تمام متقاضیان که نمونه آماده آزمون در دست دارند، می توانند با در دست داشتن طرح پژوهشی مصوب شماره 1و2و3 دانشگاه فردوسی مشهد ، پر کردن فرم سفارش کار موجود در سایت آزمایشگاه ، کپی کارت دانشجویی(برای دانشجویان دانشگاه فردوسی) و نمونه خود راس ساعت هشت صبح دوشنبه هر هفته (در صورت تعطیلی سه شنبه همان هفته) به محل آزمایشگاه مرکزی مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است به فرم هایی که ناقص یا بدون نمونه تحویل داده شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

به دلیل تغییر روش آزمایشگاه در وقت دهی SEM، تنها کسانی مراجعه نمایند که نمونه حاضر و آماده برای تحویل دارند.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار