برگزاری نشست شورای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری نشست شورای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

نشست شورای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد پیرامون سیستم هوشمند سهبا (سامانه هوشمند برنامه ریزی آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد) در روز یکشنبه 21 آبان ماه 1396 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

به‌منظور بررسي محدودیت‌های اجرايی سامانه هوشمند برنامه‌ریزی آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد و ارائه راهكارهای مناسب جلسه‌ای با حضور دکتر هاشمی معاون آموزشي دانشگاه، دکتر آهنچیان مدير برنامه‌ریزی و توسعه آموزش دانشگاه، معاونين آموزشي دانشکده‌ها همچنین مسئولين آموزش و نيز يك كارشناس همكار در سهبا از هر دانشكده و كارشناسان فاوا، برگزار شد.

در اين جلسه برخي از مشكلات فني سیستم هوشمند سهبا از سوي مسئولين آموزش دانشکده‌ها به‌عنوان كاربران اصلي این سيستم مطرح و در هر مورد کارشناسان طراح سیستم و پشتيبان سيستم پاسخ موردنظر را ارائه دادند.

در پايان دکتر هاشمی، معاون آموزشي دانشگاه تأکید كردند كه به‌منظور اجراي سامانه هوشمند برنامه‌ریزی آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد در دانشکده‌ها زیرساخت‌های فني مناسب فراهم‌شده است.

800951

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار