برنامه کارگاه های هفته پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

برنامه برگزاری کارگاه های  هفته پزوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد در سال 96به شرح ذیل اعلام شد 

بر ای مشاهده روی فایل زیر کلیک کنید 

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار