کتابِ هفته در کتاب‌خوانیِ هفتگی در دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :

book_image001

.

نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود!

کتابِ هفته در کتاب‌خوانیِ هفتگی

سن‌پترزبورگ موزیکانچی دارد

سن‌پترزبورگ به‌روایت مسافران دوره‌ی قاجار

به‌کوششِ علی‌اکبر شیروانی

تهران: نشر اطراف، 1396

دکتر محسن خلیلی

دانشکده‌ی‌علوم‌اداری‌واقتصادی‌دانشگاه‌فردوسی‌مشهد

شنبه 5 اسفند ماه 1396 ، کلاس 114، ساعت 12

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

 

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار