برگزاری كارگاه تجارب مديريت سيستم هاي آبياری در ايتاليا در دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری كارگاه تجارب مديريت سيستم هاي آبياری در ايتاليا در دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

كارگاه علمي با عنوان "تجارب مديريت سيستم هاي آبياري در ايتاليا" توسط دكتر گرازيانو گيناسي از دانشگاه فلورانس ايتاليا طي روزهاي 15 و 16 اسفند ماه در دانشكده كشاورزي برگزار گرديد.

در اين نشست چهار كارگاه با عناوين ذيل برگزار شد :

, Overview of Irrigation in Italy

Sprinkler and Sprinkler accessories to increase distribution uniformity,

Software to support design and check of drip systems

Carbon footprint assessment of pressurized irrigation systems

اين كارگاه با حضور اعضاء هيئت علمي، دانشجويان تحصيلات تكميلي و متخصصين خارج از دانشگاه برگزار و در پايان به شركت كنند­گان گواهي حضور اعطا گرديد.

ضمنا در جلسه اي با حضور هيات رييسه و مديران گروه­هاي آموزشي دانشكده كشاورزي، دانشگاه فلورانس توسط دكتر گيناسي معرفي گرديد و نحوه همكاري بين دو دانشكده كشاورزي و مدرسه كشاورزي دانشگاه فلورانس بررسي شد.

811463

811464

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار